Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cây Dược Liệu

Cây Ba Kích

4,500

Cây Dược Liệu

Cây Sài Đất

4,000

Cây Dược Liệu

Cây Diệp Hạ Châu

15,000

Cây Dược Liệu

Cây Tam Thất

30,000

Cây Dược Liệu

Cây Xáo Tam Phân

15,000

Cây Dược Liệu

Cây Lan Kim Tuyến

9,000

Cây Dược Liệu

Cây Ngũ Vị Tử

8,000

Cây Dược Liệu

Cây Đương Quy

4,000

Cây Dược Liệu

 Cây Sâm Dây Ngọc Linh

5,000

Cây Dược Liệu

Cây Nấm Lim Xanh

40,000

Cây Dược Liệu

Cây Nấm Linh Chi

22,000

Cây Dược Liệu

Giống Sâm Ngọc Linh

800,000