Đạm Cá Amino PyLo

370,000

Đạm cá Amino PyLo là sản phẩm cao cấp mang lại hiệu quả kháng bệnh tốt, siêu kích rễ, phát đọt, xanh cây và giúp tăng chất lượng nông sản đất trồng.

  • Đạm cá Amino giúp cho cây trồng phát triển mạnh về bộ rễ.
  • Giúp phát triển khung tán, bật mầm, xanh lá, bung cành, đẻ nhánh mạnh
  • Giúp nuôi trái lớn nhanh, dưỡng hoa bền màu, giúp cây hồi xanh, rau màu tốt tươi
  • Giúp đất đai tơi xốp, cây phát triển bền vững.

Quy cách: can 5 lít

Đạm Cá Amino PyLo

370,000

Danh mục: