Phân Bón Lá NPK PyLo Nutri 01 – Đánh Thức Mầm Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt

140,000

Phân Bón Lá NPK PyLo Nutri 01 – Đánh Thức Mầm Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt giúp tăng năng suất và chất lượng cho cây trồng. Đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cần thiết và thúc đẩy ra hoa nhanh chóng.

  • Tạo mầm nhiều và phân hóa mầm hoa cực nhanh.Thúc đẩy khả năng ra hoa ở những cây khó phát triển.
  • Giúp chồi hoa phát triển đồng loạt và vươn dài hơn.
  • Hạn chế được các vấn đề về rụng hoa và tăng khả năng kết trái cho cây.
  • Giúp hoa phát triển mạnh mẽ, trổ bông sớm, đồng loạt dù trong thời tiết bất lợi.
  • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, ngăn ngừa nấm bệnh gây cản trở việc trổ bông.
  • Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng có trong đất và hấp thụ phân bón dễ dàng hơn.

Quy cách: chai 500ml

Phân Bón Lá NPK PyLo Nutri 01 – Đánh Thức Mầm Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt
Phân Bón Lá NPK PyLo Nutri 01 – Đánh Thức Mầm Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt

140,000