Cây Gỗ Sưa

6,000

Trồng cây Gỗ Sưa là lựa chọn bền vững với giá trị kinh tế cao được đảm bảo bởi thị trường tiềm năng và có nhu cầu lớn.

PyLoAgri chỉ nhận ship từ 100 cây trở lên, mong quý khách thông cảm.

PyLoAgri cung cấp cây Sưa giống chất lượng cao
Cây Gỗ Sưa

6,000