Cây Trầm Hương

5,000

Cây Trầm Hương có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu thị trường đa dạng có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế rất cao.

PyLoAgri chỉ nhận ship từ 100 cây trở lên, mong quý khách thông cảm.

Cây Trầm Hương giống
Cây Trầm Hương

5,000