Cây Muồng Đen

5,000

Cây Muồng Đen là một trong những loại gỗ tốt nhất ở Việt Nam. Cây cho tỷ trọng gỗ cao, mang về giá trị kinh tế cao cho người trồng.

PyLoAgri chỉ nhận ship từ 100 cây trở lên, mong quý khách thông cảm.

Cây giống Muồng Đen
Cây Muồng Đen

5,000