Bộ 5 Hữu Cơ Cải Tạo Đất PyLo R3

335,000714,000

Bộ 5 hữu cơ cải tạo đất PyLo R3 giúp cải tạo lại sự sống cũng như hệ sinh thái cho đất trồng. Nhờ đó, năng suất cây trồng cũng tăng cao hơn nhờ nguồn dưỡng chất hữu cơ dồi dào. 

Quy cách:

– Bón gốc 3 ngày/ 1 lần *3 lần, sau đó định kỳ 15 ngày/ 1 lần
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới em 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 3 ngày/ 1 lần * 3 lần, sau đó định kỳ 15 ngày/1 lần
+ PyLo Bung Đọt 0,5 lit
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lit
>>>Tất cả pha với 500 lít nước phun ướt cây
Sản Phẩm Bón Gốc Trong Bộ 5 Hữu Cơ Cải Tạo Đất PyLo R3
Bộ 5 Hữu Cơ Cải Tạo Đất PyLo R3