Bộ 7 Hữu Cơ Ra Hoa Đậu Trái PyLo R5

379,0001,069,000

Bộ 7 hữu cơ ra hoa đậu trái PyLo R5 kích thích quá trình ra hoa và kết quả của cây trồng, giảm thiểu rụng trái non và kháng sâu bệnh cho mùa màng bội thu nhất.

Quy cách: 

– Bón gốc 15 ngày/1 lần đến khi thu hoạch
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới em 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 5 ngày/ 1 lần *3 lần sau đó định kỳ 15 ngày phun 1 lần
+ Phân Bón Vi Lượng PyLo Nutri 02 0,5 lít
+ Cụm Phân Bón Lá NPK Sinh Học PyLo Nutri 03 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 09 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lít
>>>Tất cả pha với 500 lít nước phun ướt cây
Sản phẩm bón gốc trong bộ 7 hữu cơ ra hoa đậu trái PyLo R5
Bộ 7 Hữu Cơ Ra Hoa Đậu Trái PyLo R5