Bộ 6 Hữu Cơ Trái Lớn PyLo R6

379,000929,000

Bộ 6 hữu cơ trái lớn PyLo R6 giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cây và trái, trái đạt kích thước hoàn hảo, không tồn dư chất hóa học và cho mùa màng bội thu.

Quy cách:

– Bón gốc 15 ngày/ 1 lần đến khi thu hoạch
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 10 ngày/ 1 lần
+ Cụm Phân Bón Lá NPK Sinh Học PyLo Nutri 03 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 09 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lít
>>>Tất cả pha với 500 lít nước phun ướt cây
Sản phẩm bón gốc trong bộ 6 hữu cơ trái lớn PyLo R6
Bộ 6 Hữu Cơ Trái Lớn PyLo R6