Bộ 7 Hữu Cơ Làm Bông, Ra Hoa PyLo R4

379,000929,000

Bộ 7 hữu cơ làm bông, ra hoa PyLo R4 mang đến nguồn dưỡng chất quý giá giúp kích thích cây trồng làm bông, ra hoa, đảm bảo tốt nhất cho quá trình đậu trái.

Quy cách:

– Bón gốc 10 ngày/ 1 lần * 5 lần, sau đó định kỳ 15 ngày/ 1 lần
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới em 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 5 ngày/ 1 lần *3 lần
+ Phân Bón Lá NPK PyLo Nutri 01 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lít
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 09 0,5 lít
>>>Tất cả pha với 5.00 lít nước phun ướt cây
Bộ sản phẩm bón gốc
Bộ 7 Hữu Cơ Làm Bông, Ra Hoa PyLo R4