Bộ 5 Hữu Cơ Sau Thu Hoạch PyLo R2

335,000714,000

Bộ 5 hữu cơ sau thu hoạch PyLo R2 vừa đảm bảo mang đến sự phục hồi tốt nhất cho cây, vừa tăng dinh dưỡng cho đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trong chu kỳ sau.

Quy cách:

– Bón gốc 3 ngày/ 1 lần *3 lần, sau đó định kỳ 15 ngày/ 1 lần
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới em 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 3 ngày/ 1 lần * 3 lần, sau đó định kỳ 15 ngày/1 lần
+ PyLo Bung Đọt 0,5 lit
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lit
>>>Tất cả pha với 500 lít nước phun ướt cây

Sản phẩm bón gốc trong bộ 5 hữu cơ sau thu hoạch PyLo R2
Bộ 5 Hữu Cơ Sau Thu Hoạch PyLo R2