Đi Cơi Đọt: Bộ 5 Hữu Cơ PyLo R7

335,000714,000

Bộ 6 hữu cơ PyLo R7 cơi đọt giúp cây trồng được bổ sung toàn diện dưỡng chất để phát triển, vọt đọt, xanh lá, tốt cành, thích hợp cho tất cả các loại cây nông nghiệp.

Quy cách:

– Bón gốc 15ngày/ 1 lần đến khi thu hoạch
+ Đạm Cá Amino PyLo 1 lít
+ Dịch Trùng Quế – Rong Biển PyLo 1 lít
+ Phân Bón Hữu Cơ PyLo Tricho D01 1 lít
>>Tất cả pha với 600 lít nước tưới 20 lít 1 cây
– Phun Thân Lá 15 ngày/1 lần
+ PyLo Bung Đọt 0,5lit
+ Chế Phẩm Sinh Học PyLo 08 0,5 lit
>>>Tất cả pha với 500 lít nước phun ướt cây
Đi Cơi Đọt: Bộ 5 Hữu Cơ PyLo R7
Đi Cơi Đọt: Bộ 5 Hữu Cơ PyLo R7